Sulama Teknikleri

Suyun Etkin Kullanımının Sağlanması

İzlem ve Gözlem

Yanlış Tekniklerin tespiti

% 100 Üye Desteği

Tüm üyelerimize anıda çözüm ve destek

Analiz ve Çözüm

Projelerinize Özel Çözümler
Birliğimizin görevi alanı içerisinde yer alan Birliğimize üye olan çiftçilerimizin üye olmasalar dahi tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, Cevdetiye Sulama sahası içerisinde bulunan sulama için gerekli tesislerin İşletme Bakım ve Onarım yönetim ve yenileme Hizmetlerini usul ve esaslarını Kapsayacak şekilde her türlü çalışmayı yaparak mevcut tesislerin rehabilitasyonu ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmak.
Bu amaçla yürütülen çalışmaların hepsinde açık, şeffaf, adil, verimliliği ön plana alan, sosyal sorumluluklarını yerine getiren, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, çalışanları ve hizmet verdikleriyle bir bütün oluşturan anlayışı Cevdetiyei Sulama birliğinin Vizyonunu ve Proje Anlayışını Göstermektedir.

  • Organik Tarım 5 Kat Arttı.
    Türkiye'de organik tarım üretimi yıllar itibarıyla artarak, 10 yılda 5 kat yükseldi ve 2 milyon 217 bin 55 ton oldu.

  • Organik bitkisel üretim 1 milyon tonu geçti
    Bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından 12 ay sonra elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak değerlendirilir. Organik tarımda bitkisel üretim 2014'te 1 milyon tonu geçti

  • Bin 406 ton organik et elde edildi
    Organik hayvansal ürünlere bakıldığında da geçen sene itibarıyla 774 bin 870 hayvan yetiştirildi.

 

SULAMA BEYAN'I İÇİN GEREKLİ BELGELER.